Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo, miljö och trafik (13)

  Förskola, skola och utbildning (16)

  Jobb och företagande (8)

  • Omklassning av livsmedelsverksamhet

   Här kan du klassa om din livsmedelsverksamhet enligt det nya systemet för riskklassning som har tagits fram av Livsmedelsverket. Systemet ska vara gällande från och med 2024. Alla registrerade livsmedelsverksamheter kommer att klassas om enligt det nya systemet och få ett nytt beslut om riskklassning.  

  • Ändring i gällande serveringstillstånd för alkohol

   Här kan du som har ett gällande serveringstillstånd för alkohol anmäla ändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället.

  Kommun och politik (3)

  Stöd och omsorg (4)

  Trafik och infrastruktur (1)

  Upplev och göra (4)