Uppgifter om dig som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förtroendevald anmäla och ändra dina uppgifter till oss. Du kan också avsäga dig dina uppdrag via e-tjänsten. Namn, partitillhörighet och vilka uppdrag du har kommer publiceras på https://mark.tromanpublik.se/. Därutöver kan du välja att även publicera adress och telefonnummer. Många har sin postadress publikt idag.

Publiceras gör också den e-postadress du får av kommunen som består av förnamn.efternamn.politiker@mark.se. Din privata e-post kommer endast användas tills det att din officiella e-post är skapad eller om något är fel på din officiella adress.  Folkbokföringsuppgifter hämtas från folkbokföringsregistret hos Skatteverket.

Information om behandling av personuppgifter
Marks kommun kommer att behandla de personuppgifter som lämnas i samband med ärendet i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att sköta administration kring ditt förtroendeuppdrag och arvodesutbetalningar samt publicering av kontaktuppgifter på mark.se.

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen i Marks kommun
511 80 Kinna
Epost: ks@mark.se

Dataskyddsombud
Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 217671.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?
Delar av uppgifterna kommer publiceras på mark.se. Övriga uppgifter kommer endast berörd personal hantera. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Rättslig grund för behandlingen
Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Vilka rättigheter har du som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Frågor om e-tjänsten

Sandra Eliasson
Sandra.Eliasson@mark.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppdrag som förtroendevald

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa