Sponsring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningar, organisationer och enskild utövare med anknytning till Marks kommun kan ansöka om sponsring för arrangemang eller verksamhet som bidrar till att marknadsföra kommunen som plats. Sponsringen kan inriktas på löpande verksamhet eller specifikt arrangemang.

Ansökningsperiod

Ansökan sker via formulär på kommunens webbplats med stoppdatum två gånger per år, den 1 september och den 31 januari.

Tidsperiod

Sponsring kan beviljas för en tidsperiod om maximalt tre år och kan även avse specifikt arrangemang.

Vid sponsring som löper under mer än ett år, ska avstämning genom­föras årligen. Avstämningen sker i anslutning till att ny utbetalning ska ske, med syfte att följa upp så att villkoren i avtalet fortfarande är uppfyllda.

Beslut om ansökan

Inkomna ansökningar ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut senast den 1 december gällande utbetalningar som ska ske första delen av året, samt 30 april vad gäller senare utbetalningar.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa