Bygglov, bygganmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens, mina sidor

LÄS MER

Här kan du följa ditt ärende om lov, anmälan, förhandsbesked eller strandskyddsdispens.

Inloggning sker med e-legitimation.

Klicka här för mer information: Bygga nytt, ändra och riva | Marks kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller BankID