Tillgänglighetsredogörelse för Marks kommuns e-tjänsteplattform Open ePlatform

Marks kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Marks kommuns e-tjänsteplattform Open ePlatform, etjanster.mark.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. För mer information, se avsnittet nedan Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från etjanster.mark.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via detta formulär. Svarstiden är normalt tre arbetsdagar. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till ks@mark.se eller ring 0320 21 70 00 och begär att få tala med digitaliseringsenheten.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Delar av webbplatsen uppfyller inte WCAG 2.1 webbriktlinjerna vad gäller källkod som inte är tillgänglighetsanpassad.

  • Skärmläsarverktyg läser inte upp textinnehåll i stycken som är upprullade.
  • Språkförändringar i koden för att presentera innehållet i korrekt språk.
  • Öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord dvs. formatering av textinnehåll.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.
  • Dokument som inte är tillgänglighetsanpassade i läsbar HTML-format.
  • Formulärfält är inte uppmärkta för att hjälpa användare att fylla i inmatningsfält.
  • En del e-tjänster som användaren länkas vidare till från denna webbplats uppfyller inte WCAG 2.1 vad gäller exempelvis kontraster, formatering av textinnehåll, flera möjligheter till navigation och kod som inte är tillgänglighetsanpassad.

Diskussioner pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.

Oskäligt betungande anpassning

Marks kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll som inte är tillgängligt.

E-tjänsteplattformen vidareutvecklas och nya versioner kommer att släppas under 2022 och framåt där målsättning är att till hög grad uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med Marks kommuns begränsade organisation och resurser samt de kostnader som anpassning av nuvarande e-tjänsteplattform skulle medföra, jämfört med de fördelar som anpassning skulle innebära för användarna under en begränsad tid fram tills nya versioner av e-tjänsteplattformen släpps, har vi bedömt att återstående anpassningar av webbplatsen är oskäligt betungande för kommunen i dagsläget. Vid anpassning som är oskäligt betungande gäller undantag från att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service enligt vad som anges i 12 §.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av e-tjänsteplattformen etjanster.mark.se.

Senaste bedömningen gjordes den 26 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 oktober 2021.