Vatten, avlopp och renhållning

LÄS MER

Här kan du som är vatten- och renhållningskund se en samlad information över dina vatten- och renhållningstjänster, hämta och registrera information och göra ansökningar.

Gemensamma e-tjänster för vatten, avlopp och renhållning

 • Abonnemang – Visar dina abonnemang med uppskattad årskostnad
 • Fakturahistorik – Översikt över dina fakturor inklusive arkiverade fakturor
 • Ansökningar – Visar alla dina ansökningar med aktuell status
 • Hämta ägarbytesblankett – Möjlighet att skriv ut en förifylld ägarbytesblankett
 • Ändra kontaktuppgifter – ändra kontaktuppgifter, fyll i e-post mm

Renhållning

 • Schema över planerade hämtningar – ta ut ditt aktuellt hämtschema som PDF
 • Ansökan om nytt abonnemang – beställa nytt abonnemang
 • Händelsehistorik – se datum och klockslag för dina utförda tömningar
 • Ansöka om uppehåll av avfallshämtningar – ansöka om uppehåll från sophämtning
 • Ansöka om ändring av abonnemang – Möjliga ändringar är antal kärl, storlek och/eller intervall

Vatten och avlopp

 • Förbrukningshistorik för vattenmätare – Visar tidigare avläsningar, årsförbrukning samt utförda mätarbyten
 • Förbrukningsdiagram för vattenmätare – Grafisk presentation av din förbrukning med kurvor, staplar eller i tabellform med årsjämförelser
 • Lämna vattenmätarställning – Registrering av aktuell vattenmätarställning

Inloggning sker med BankID eller kundnummer och personnummer/organisationsnummer.

Vill du logga in med Kundnummer/personnummer klickar du här

Vill du se hämtschema utan inloggning klickar du här