Kontaktuppgifter VA

LÄS MER

Här kan du lämna in kontaktuppgifter till kommunens tjänstepersoner på VA-enheten. Vi raderar dessa uppgifter efter att projektet är avslutat.

Därför behöver vi dina kontaktuppgifter

Vi efterfrågar dina kontaktuppgifter då du antingen är fastighetsägare till en fastighet som ligger placerad inom ett område där vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp, eller där vi renoverar och rustar upp ett befintligt vatten- och avloppsnätet. Kommunen samlar in kontaktuppgifter för att vi behöver kunna nå dig med information rörande utbyggnad eller renovering av kommunens vatten- och avloppsnät. Vi ser helst att du uppger ett mobilnummer då våra sms-utskick kommer att ge dig direktrapporter kring ett pågående projekt som berör dig.

Vilken information vill vi kunna nå dig med?

Det kan vara allt ifrån tillfälliga vägavstängningar till information om placering av anslutningsläget på din fastighet.

Hur kontaktar vi dig?

Sms: Har vi tillgång till ditt mobilnummer får du löpande sms-utskick. På det sättet håller du dig hela tiden uppdaterad kring arbetet . Genom sms-utskicken når du också enkelt våra e-tjänster för att kunna skicka in blanketter och uppgifter till oss vid exempelvis påkoppling av din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Telefonnummer: Hemnummer och eller mobilnummer gör det möjligt för oss att enkelt ringa upp och ställa frågor som enbart rör dig och din fastighet. Det kan vara funderingar kring din anslutning eller frågor kopplade till avtal, så som markavtal.

Mejl: Vill du hellre få informationen på mejl och få länkad till våra e-tjänster så anger du din mejladress.

Post: Vi skickar brev med posten om vi inte har ett annat sätt att komma i kontakt med dig. Uppgifter som rör persondata skickas alltid ut vid postat brev eller behandlas genom någon av våra e-tjänster där du som fastighetsägare loggar in med bank-ID.

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter, så hjälper vi dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa