Skolskjuts

LÄS MER

Här kan vårdnadshavare för elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola ansöka och hitta information om skolskjuts.  

Inloggning sker med Bank-ID. Om du saknar Bank-ID maila till skolskjuts@mark.se så återkommer vi med vilka uppgifter som behövs.