Anmälan om installation av värmepumpsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vill du installera en värmepump?

Innan du installerar en värmepump behöver du anmäla detta till miljönämnden i Marks kommun. Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du göra en ansökan om tillstånd till miljönämnden. Både anmälan och ansökan kan göras med denna e-tjänst.

Om del av värmepumpsanläggningen kommer förläggas på annans mark eller om borrhålet placeras närmare än 10 m från grannens tomtgräns behöver du skicka med en överenskommelse med annan markägare (grannyttrande). Blankett för grannens godkännande finns under knappen till höger. Den ifyllda blanketten kommer du sedan kunna bifoga när du gör din anmälan via e-tjänsten.

Avgifter och handläggningstid

För prövning av anmälan för att inrätta värmepumpsanläggning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kommer en avgift motsvarande fyra timmars handläggning att tas ut. Timavgiften och taxan enligt miljöbalken fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Information kring aktuella avgifter hittar du här: Miljöbalkstaxa - Marks kommun

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan installationen påbörjas. Skickar du in en komplett anmälan så går det generellt fortare att handlägga ditt ärende. Tänk på att inte påbörja installationsarbetet förrän du mottagit ett beslut.

Du kan läsa mer om vad du bör tänka på vid anmälan/ansökan om installation av värmepump här: Anmäl din värmepump - Marks kommun

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa