Ansökan om skolkort till gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan är för:

 • Elev folkbokförd i kommun i Sjuhärad inklusive Mark som ska studera på Marks gymnasieskola.
  Undantag elev folkbokförd i Borås som ska studera på Marks gymnasieskola. Se boras.se om Skolkort
   
 • Elev folkbokförd i Marks kommun som ska studera på annan skola än Marks gymnasieskola.
  Undantag elev som ska studera på kommunal gymnasieskola i Borås. Se boras.se om Skolkort

Övriga elever söker skolkort från sin hemkommun. 

Läs mer på mark.se

Villkor för skolkort:

 • Berättigad till studiebidrag enligt studiestödslagen
 • Heltidsstuderande på en gymnasial utbildning
 • Minst sex kilometer mellan folkbokföringsadress och skola
 • Skolkort beviljas längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år
 • Förlorat skolkort ersätts mot en administrativ kostnad av 200 kronor
 • Elev kan aldrig få både skolkort och inackorderingstillägg samtidigt.

För att erhålla ett skolkort den första skolveckan behöver ansökan göras mellan 1 maj till 31 juli 2024.

Om du har ett skolkort för innevarande läsår så fungerar det den 10 augusti till den 15 september. 

Elev med skyddad identitet eller om det inte finns möjlighet till inloggning med Bank-ID eller Freja Eid+ skicka e-post till någon av nedan e-postadresser med kontaktuppgifter så återkommer vi till er. 

Information om e-tjänsten
Marks gymnasieskola: marksgymnasieskola@mark.se
Annan gymnasieskola: skolskjuts@mark.se

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-id
 • Freja E-id+

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa