Uppsättning vattenmätare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om installation av vattenmätare ska göras när byggnationen är installationsklar.

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få veta önskad tidpunkt för uppsättning av din vattenmätare. Vattenmätartekniker kommer att ringa upp och bestämma tid för uppsättning.

För uppsättning av vattenmätare ska kunna utföras, ska VA-enhetens utlåtande om VA-installation följas, samt gällande ABVA.

VA-installationen ska vara försedd med återströmningsskydd, luftgap, backventil etcetera enligt Boverkets byggregler. Återströmningsskydd ska vara av lägst vätskekategori 2, skyddsdon typ EA.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa