Information om personuppgiftsbehandling i Marks kommun

Marks kommun behandlar personuppgifter på e-tjänsteplattformen, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. För mer information besök kommunens hemsida.

För information om dataskyddsförordningen (GDPR) besök Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) hemsida.