Studeranderabatt kollektivtrafik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information
Du som studerar vid högskola eller universitet kan få upp till 1500 kronor per termin i rabatt på dina kollektivtrafikresor. För att vara berättigad ska du studera på heltid, vara folkbokförd och bo i Marks kommun och dagpendla med kollektivtrafiken till studieorten.

Så här gör du
Du ansöker om studeranderabatt genom att fylla i och skicka in din ansökan i slutet av varje termin.
 
Vårterminen är öppen för ansökning mellan 1 juli till och med 30 september.
Höstterminen är öppen för ansökning mellan 1 januari till och med 31 mars.
 
Observera! För att intyga att du studerar på högskola eller universitet ska du bifoga ett underskrivet studieintyg från den institution där du studerar. Du kan också skicka in ett utdrag ur LADOK*. Intyget skickas in tillsammans med ansökan.

Riktlinjer för studeranderabatt i kollektivtrafiken

  • För att vara berättigad ska studenten bo och vara folkbokförd i Marks kommun. Kontroll sker mot kommunens invånarregister för att säkerställa att sökanden är folkbokförd i kommunen.
  • Studenten ska studera vid högskola eller universitet. Rabatt beviljas inte för resor till gymnasieutbildningar, påbyggnadsutbildningar, Komvux eller folkhögskoleutbildningar.
  • Studenten ska dagpendla med kollektivtrafik mellan bostaden och studieorten.
  • Ansökan om rabatt görs i slutet av varje termin. Ansökan kan göras fram till och med 31 mars för höstterminen och till och med 30 september för vårterminen. Utbetalning sker tidigast 1 april för höstterminen och 1 oktober för vårterminen.
  • För att få rabatten ska studierna varit på heltid under terminen (1,5 hp/vecka under 20 veckor = 30 hp). Studieintyg bifogas ansökan där det framgår vilka studier som bedrivits under terminen. Godkända intyg är exempelvis underskrivet intyg från institution eller registreringsintyg.
  • Utbetalning, 1 500 kronor sker en gång per termin. Utbetalning sker till det i ansökan angivna kontonumret. Om studenten inte uppfyller samtliga krav, även efter komplettering, meddelas studenten via Mina sidor, https://etjanster.mark.se.

 

Information om behandling av personuppgifter

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 

 

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att handlägga ansökan om studeranderabatt på kollektivtrafiken.

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Marks kommun

511 80 Kinna

Epost: ks@mark.se

 

Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 217671.

 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal att hantera uppgifterna. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess. 

 

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

 

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@mark.se
0320217000

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Studieintyg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa