Om e-tjänsteplattformen

Med e-tjänster ökar vi tillgängligheten, snabbar på handläggningen och förbättrar miljön genom att minska användningen av papper. På Marks kommuns e-tjänsteplattform finns de flesta e-tjänster samlade på ett och samma ställe. Du kan antingen via kategori bläddra dig till en e-tjänst eller söka dig fram till en sådan. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Marks kommun använder främst BankID som e-legitimation.

Mina sidor

På Mina sidor kan du följa dina inskickade ärenden, komplettera och även ha kontakt med kommunens handläggare i anslutning till respektive ärende. Mina sidor är din privata yta. Här kan du som användare hitta alla sparade, inskickade, pågående och avslutade ärenden. Här finns även registrerade personuppgifter, organisationer, köplatser, aktiviteter och bokningar. Vissa e-tjänster kan sakna möjlighet till att spara ärenden, komplettering eller digitala meddelanden. Avslutade och sparade ärenden raderas efter en viss tid.

En sparad ansökan i e-tjänsteplattformen är inte en inkommen handling

En del e-tjänster erbjuder möjlighet till att spara en pågående ansökan innan den skickas in. En sparad ansökan hittas under mina sidor och finns tillgänglig under en viss tid. Din sparade ansökan finns på en särskilt avdelad yta med begränsad åtkomst vilket innebär att inga obehöriga kan komma åt den. Det är först när du valt att skicka in din ansökan till kommunen för vidare behandling den anses vara inkommen offentlig handling.

Tillgänglighet

De flesta e-tjänster är tillgängliga dygnet runt.

Stöd för webbläsare

E-tjänsteplattformen och e-tjänsterna används bäst med moderna webbläsare. Om sidan inte visas korrekt kan du behöva se över dina inställningar. Se alltid till att uppdatera din webbläsare med senaste version.

Nedladdning av blanketter

En del e-tjänster kan ha relaterade blanketter. För att kunna öppna för att läsa eller skriva ut blanketten kan du behöva en programvara som stödjer det. Det finns kostnadsfria program som du kan ladda ner på internet.

E-legitimation och signering

Marks kommun använder e-legitimation (elektronisk identifiering) för att identifiera användare. En del e-tjänster kräver att du loggar in. Vissa kräver också att du signerar en ansökan med hjälp av e-legitimation. Det är även möjligt att vissa e-tjänster omfattar medsökande och då krävs att även medsökande signerar.

Vid första inloggningen med e-legitimation skapas ett användarkonto för dig i e-tjänsteplattformen. Dina personuppgifter läggs upp och hämtas från folkbokföringsregistret hos Skatteverket. Du hittar dina sparade personuppgifter under Mina sidor och Mina uppgifter. Här hittar du även all övrig information som finns kopplat till ditt användarkonto.

E-legitimation

På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. Om du får tekniska problem, när du ska legitimera dig eller skriva under med en e-legitimation ska du kontakta den bank där du fått din e-legitimation.

Vi använder kakor (cookies)

Marks kommuns e-tjänsteplattform använder sessionskakor (cookies) för att hålla användaren inloggad och att hjälpa till med filtrering av e-tjänster. När webbläsaren stängs av försvinner kakorna. Inga kakor används som kräver godkännande från dig som användare av e-tjänsteplattformen.

Kontakt

Har du frågor om e-tjänsten ska du ta kontakt med angiven kontaktperson.

Har du frågor kring Mina sidor eller andra frågor ring Kontaktcenter på telefon 0320-21 70 00 eller skicka e-post på e-postadress kontaktcenter@mark.se.