Bygglov, bygganmälan, förhandsbesked och strandskyddsdispens, ansökan

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka om följande:

  • Bygglov
  • Anmälningspliktiga åtgärder
  • Rivningslov
  • Marklov
  • Förhandsbesked
  • Strandskyddsdispens

För att ansöka loggar du in med bank-ID. Söker du för ett företag kommer du kunna ange det i tjänsten (se nedan), men du loggar alltid in med ditt personliga bank-ID för att ansöka och för att sedan följa ärendet. 

Ansöker du i egenskap av företag?

Då bockar du i rutan ”Lägg till medsökande” i e-tjänsten och fyller i dina företagsuppgifter i fälten som öppnas upp.  Företagsnamnet skriver du in i fältet ”Förnamn” och organisationsnummer skriver du in i fältet ”Personnummer”. Adress m.m. anges i angivna fält. Tänk även på att bocka ur rutan ”Samma som sökande” under rubriken ”Fakturamottagare”. Då öppnas fält upp där du kan fylla i företagets fakturaadress.

Så här förbereder du dig: 

På följande sida kan du läsa om hur bygglovsprocessen går till och vad du behöver tänka på inför ansökan: Bygglovsprocessen | Marks kommun

Behöver du ansöka via blankett?

Om du saknar möjlighet att ansöka via e-tjänst är du välkommen att kontakta oss så ordnar vi en blankett åt dig (0320-21 70 00, byggenheten@mark.se). 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation eller BankID