Vklass - skolplattform för barnomsorg och grundskola

LÄS MER

Ny skolplattform i Mark

Från och med höstterminen 2020 använder Marks kommun Vklass. En digital plattform för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola. Med Vklass kan du som är vårdnadshavare hålla dig informerad om vad som händer på skolan för att bättre stödja ditt barn och enklare kommunicera med förskolan, skolan och fritidshemmet. Vklass möter behoven för planering, dokumentation, uppföljning, analys, kommunikation med mera.

Inloggning

Inloggning för vårdnadshavare sker med E-legitimation (Bank-ID eller Freja-ID)

Du loggar in på vklass.se

För mobil och surfplatta rekommenderar vi Vklass app.
- Välj Logga in med SSO och sedan BankID eller Freja eID

Funktioner

För elever och vårdnadshavare:

 • Se elevschema och planeringen i kalendern
 • Se nyheter från lärare och klassföreståndare
 • Se läxor, prov och uppgifter
 • Lämna in arbetsuppgifter (elev)
 • Se matsedeln
 • Med mera

Som vårdnadshavare kan du dessutom:

 • Lägg in omsorgstider för förskola och fritidshem
 • Meddela tillfälligt ändrade omsorgstider med eventuella kommentarer
 • Se förskolans och fritidshemmets dokumentation
 • Se information om ogiltig frånvaro
 • Anmäla frånvaro
 • Ansöka om ledighet
 • Boka utvecklingssamtal
 • Med mera

Anmäla frånvaro

Om ditt barn är frånvarande, till exempel vid sjukdom, ska du anmäla det till förskolan/skolan/fritids. Det kan du göra antingen direkt i Vklass eller via telefonnummer 010-888 70 50. Varje anmälan bekräftas med ett mail eller sms, om du meddelat förskolan/skolan dina kontaktuppgifter.

Schematider förskola och fritidshem

Har du barn i förskolan eller på fritidshem ombeds du att lägga in schematiderna i Vklass.