Byggvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi få din information via denna e-tjänst i god tid innan planerat jobb.

Har du frågor kan du kontakta kommunens abonnenthandläggare nedan.

  • Byggvatten genom befintlig servis kan endast erbjudas om servisledningar är utbyggd.
  • Byggvatten genom brandpostmätare kan endast erbjudas om det finns brandpost i närheten.
  • Fastighetsägaren/entreprenören ska följa kommunens ABVA och riktlinjer för byggvatten.
  • Byggvatten sätts endast igång om korrekt återströmningsskydd är installerat.

Frågor om e-tjänsten

Abonenthandläggare
va@mark.se
0320-217611

Personuppgiftsansvarig

Teknik- och servicenämnden
catarina.modin@mark.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa