Borgerlig vigsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gör så här för att gifta er borgerligt

För borgerlig vigsel krävs "intyg hindersprövning" och "intyg vigsel" från Skatteverket. Blanketter för hindersprövning finns att ladda ned hos Skatteverket via denna länk eller i menyn hämta blanketter. Intyg vigsel lämnas sedan till Skatteverket. När du fått de två intygen bifoga dem digitalt i samband med att du skickar in ditt ärende. Kom ihåg att intyg hindersprövning får inte vara äldre än fyra månader vid genomförandet av vigsel. Hindersprövning och vigselintyg ska även skickas eller lämnas in i originalskick till Kontaktcenter, Boråsvägen 40, 511 80 Kinna.

 

Låna Kalantirummet

I Mark hålls den borgerliga vigseln som en enkel ceremoni, vanligen i kommunens vackra Kalantirum. Det kostar inget att låna denna lokal, men våra vigselförrättare ställer även upp på vigslar på andra platser i och utanför kommunen. Kontakta dem personligen om du har några särskilda önskemål.

 

Två vittnen

För att vigseln ska bli giltig behöver ni ha två vittnen. Antingen tar ni som brudpar med egna vittnen eller också kan vi på kontaktcenter ordna med vittnen, men endast under kontorstid. Era vittnen måste vara myndiga. Deras namn och personnummer anger ni samtidigt som ni bokar vigseln.

 

Tänk på att

  • Du som inte är folkbokförd i Sverige skall även lämna ett intyg där ditt civilstånd framgår. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig myndighet i det land där du nu bor, och i andra hand av en behörig myndighet i det land du är medborgare i. Intyget får vara högst fyra månader gammalt.
  • Beställ tolk när det behövs. Tänk på att använda dig av en auktoriserad tolk.
  • Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år. Efter vigseln får ni ett vigselbevis.
  • Mer om vad du behöver tänka på före vigseln - hindersprövning kan du läsa om på Skatteverkets webbplats via denna länk.

 

Information om behandling av personuppgifter

Marks kommun kommer att behandla de personuppgifter som lämnas i samband med ärendet om borgerlig vigsel, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att handlägga den borgerliga vigseln.

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Marks kommun

511 80 Kinna

Epost: ks@mark.se

 

Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@mark.se eller telefon 0320 217671.

 

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal och vigselförättare att hantera uppgifterna. Dessutom kommer uppgifterna att överlämnas till Skatteverket. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

 

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

 

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Frågor om e-tjänsten

Kontaktcenter
kontaktcenter@mark.se
0320-21 70 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa