Ansökan till Vuxenutbildningen i Mark

LÄS MER

Vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi)
Ansökan görs elektroniskt via en portal där du loggar in med Mobilt BankID.
Saknar du Mobilt BankID kontakta vuxenutbildning@mark.se eller sfi@mark.se

Ansökningsperioder
För vårperioden: 15 oktober30 november, kursstart i mitten av januari
För höstperioden: 15 april15 maj, kursstart i mitten av augusti
Anmälan till sfi kan göras löpande under året.
Utbildning startar mitten av januari.

Här loggar du in om du använder Mobilt BankID