Ansökan och avanmälan modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Krav för modersmålsundervisning

För att få modersmålsundervisning krävs det att:

  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket.
  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • dessa elever och vårdnadshavare önskar få undervisning i språket.
  • det finns en lämplig lärare som har kompetens att undervisa i språket.

De nationella minoritetsspråken

Sverige har fem nationella minoritetsspråk. Om eleven tillhör en nationell minoritetsgrupp har eleven rätt att i förskolan och skolan vidareutveckla sitt minoritetsspråk. Till skillnad mot övrig modersmålsundervisning behöver inte språket vara det dagliga umgängesspråket. Regeln om minst 5 elever gäller inte för de nationella minoritetsspråken.

De fem nationella minoritetsspråken är:

  • finska
  • jiddisch
  • meänkieli
  • romani chib
  • samiska.

Du ansöker om modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk på samma sätt som du ansöker om övrig modersmålsundervisning.


Saknas Bank-id går det bra att använda blanketterna i högerspalten av e-tjänsten, eller fråga på skolan efter en blankett.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa