Ändring i gällande serveringstillstånd för alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som har ett gällande serveringstillstånd för alkohol anmäla ändringar som görs i bolaget eller på serveringsstället. Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Det kan till exempel handla om förändrad serveringsyta, ändrade serveringstider eller ändrade ägarförhållanden.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Observera att det måste vara en firmatecknare som gör anmälan.

Följande dokument kan behöva bifogas i e-tjänsten beroende på vilken ändring anmälan avser:
•  Skalenlig planritning över serveringsstället.
•  Hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
•  Dokument som visar finansiering av eventuell kostnad för ändring
•  Registreringsbevis från bolagsverket
•  Uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).

Avgift:
Kommunen tar ut en avgift för anmälan om ändring i gällande serveringstillstånd för alkohol. Här kan du läsa om gällande avgifter: https://www.mark.se/sjalvservice2/taxor-och-avgifter/ansokningsavgifter-serveringstillstand-enligt-alkohollagen/  

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa