Livsmedelsverksamhet, registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ny livsmedelsverksamhet, eller ändringar av befintlig verksamhet, till kommunens miljöenhet för registrering.  

Observera att även du som tar över en befintlig verksamhet måste anmäla om registrering hos miljöenheten precis som om det vore en ny anläggning. För att du som köper eller övertar verksamheten ska kunna driva den vidare utan att behöva stänga under miljöenhetens handläggningstid måste en komplett anmälan göras minst 2 veckor före övertagandet. Om du startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljöenheten får du betala en sanktionsavgift.

Läs mer om att starta eller göra ändringar till en livsmedelsverksamhet här:  Starta livsmedelsverkamhet | Marks kommun

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Start av verksamhet:
Verksamheten får påbörjas två veckor (10 arbetsdagar) efter det att en komplett anmälan om registrering inkommit till miljönämnden. Om miljönämnden registrerat anläggningen innan dessa två veckor har gått, får dock verksamheten påbörjas i och med registreringen.

Avgifter:
En avgift tas ut i samband med anmälan om registrering. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige och faktureras när registreringen är klar.

Tänk på att:
Bygglov kan behövas, kontakta byggenheten för mer information. Om du installerar eller konverterar kylar, frysar eller klimatanläggningar kan dessa behöva ha läckagekontroll, kontakta miljöenhetens miljöskyddsteam för information (miljoenheten@mark.se).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa