Stadigvarande serveringstillstånd alkohol - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om stadigvarande serveringstillstånd. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tills vidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Exempel på information och dokument som ska bifogas i e-tjänsten

  • Köpeavtal eller arrendeavtal för verksamheten.
  • Eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket.
  • Uppgifter om ägarförhållanden, exempelvis aktiebok (aktiebolag), bolagsavtal (handelsbolag/kommanditbolag).
  • Skalenlig planritning över serveringsstället.
  • Hyreskontrakt, arrendeavtal eller köpeavtal för serveringsstället.
  • Dokument om brandskyddsutrustning. 
  • Dokument som visar kostnader och finansiering av verksamheten. Under knappen ”Finansiering” till höger finner du information om hur du visar finansieringen av din verksamhet. Under samma knapp finner du även den blankett som du behöver fylla i och bifoga med din ansökan.
  • Meny.

Avgifter och handläggningstid
Kommunen tar ut en ansökningsavgift för den utredning som görs i samband med ansökan och om serveringstillstånd beviljas tas en tillsynsavgift ut. Om något saknas kommer du att få komplettera din ansökan. Kommunen meddelar när ansökan är komplett. Läs mer om serveringstillstånd, kommunens avgifter och handläggningstid på kommunens webbplats

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsnummer
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa