Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto underårig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto för underårig. Du som är ställföreträdare för en omyndig person . Du som är ställföreträdare till exempel förmyndare  eller särskilt förordnad förmyndare eller vårdnadshavare kan använda e-tjänsten.

Vad händer när jag gjort min ansökan
Uttagsansökan från förmyndare behandlas på kommande nämndsmöte om ansökan är komplett. Därefter skickas den till din folkbokföringsadress.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa