Årsrapport köldmedieanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du skicka in årsrapport för din köldmedieanläggning. En årsrapport ska lämnas in till kommunen senast den 31 mars varje år. E-tjänstens innehåll är anpassat till både kylentreprenör och till ägare/operatör. Det är alltid ägare/operatör som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

► Alternativ 1 - Entreprenör tillsammans med ägare/operatör (via överlåtelse): Kylentreprenör påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till ägare/operatör via e-post/mobil, för att ägare/operatör ska kunna slutföra e-tjänsten. Den del som kräver fackkunskaper är riktad till certifierad kylentreprenör (steg 2). Ägare/operatör fyller efter överlåtelse i det som återstår, signerar och skickar in ärendet. Båda parterna loggar in med e-legitimation. Alternativet kräver att entreprenören kan ägares/operatörs personnummer då det behövs fyllas i vid överlåtelsen.

► Alternativ 2 - Ägare/operatör själv: Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast ägare/operatör loggar in med e-legitimation och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att ägare/operatör får detaljerad hjälp från en certifierad kylentreprenör.

Mer information om köldmedia kan hämtas via vår webbplats​: Köldmedier- Marks kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa